Rekord

Formularz rankingowy

Formularz rankingowy

Dane osoby zgłaszającej

Podanie nieprawdziwych lub błędnych danych oznacza nieważność zgłoszenia i wymaga ponownego wypełnienia formularza


+48

Wybierz rodzaj zgłoszenia

Możesz wybrać wiele dyspozycji, staraj się jednak ograniczać ich liczbę w jednym zgłoszeniu


UWAGA! Pamiętaj, że zlecenie usunięcia danego rekordu nie jest dla Administratora wiążące. Może jedynie wynikać z faktu nieistnienia podmiotu zgłoszonego do rankingowania, zawieszenia jego działalności, zmiany profilu działalności lub zdublowania rekordów.

1. Dodanie rekordu rankingowego

Aby rekord zawierał opis działalności, link do strony i logo doradcy konieczne jest zamówienie pakietu ofertowego


Doradztwo globalne dotyczy zazwyczaj dużych organizacji doradczych, które prowadzą działalność na większości kontynentów.

Doradztwo międzynarodowe dotyczy działalności doradczej o zasięgu wykraczającym poza granice Polski.

Doradztwo krajowe jest realizowane tylko w Polsce, lecz w większości województw.

Doradztwo regionalne dotyczy działalności w co najmniej jednym województwie, lecz nie obejmuje całego kraju.

Doradztwo lokalne jest ograniczone do co najmniej jednego lub większej liczby miast w bliskiej lokalizacji.

2. Aktualizacja nazwy organizacji w rekordach rankingowych   ➦ 2

Aby rekord zawierał opis działalności, link do strony i logo doradcy konieczne jest zamówienie pakietu ofertowego


3. Aktualizacja danych adresowych w rekordach rankingowych   ➦ 3

Aby rekord zawierał opis działalności, link do strony i logo doradcy konieczne jest zamówienie pakietu ofertowego


4. Aktualizacja kategorii w rekordach rankingowych   ➦ 4

Aby rekord zawierał opis działalności, link do strony i logo doradcy konieczne jest zamówienie pakietu ofertowego


Doradztwo globalne dotyczy zazwyczaj dużych organizacji doradczych, które prowadzą działalność na większości kontynentów.

Doradztwo międzynarodowe dotyczy działalności doradczej o zasięgu wykraczającym poza granice Polski.

Doradztwo krajowe jest realizowane tylko w Polsce, lecz w większości województw.

Doradztwo regionalne dotyczy działalności w co najmniej jednym województwie, lecz nie obejmuje całego kraju.

Doradztwo lokalne jest ograniczone do co najmniej jednego lub większej liczby miast w bliskiej lokalizacji.

5. Aktualizacja tagów w rekordach rankingowych   ➦ 5

Aby rekord zawierał opis działalności, link do strony i logo doradcy konieczne jest zamówienie pakietu ofertowego


6. Usunięcie rekordu rankingowego   ➦ 6

Możesz zlecić usunięcie rekordu, który błędnie powiązano z Twoją organizacją lub nie dotyczy on obecnie działalności Twojej organizacji


Uwagi

Dodaj w tym polu wszelkie uwagi, wskazówki, informacje pomocnicze lub uzupełniające


Konsulting.plus_logo_300px

Polityka prywatności  •   Regulamin serwisu  •  Biznes Market  •  Kontakt

2024 @ Ranking expert sp. z o.o. All rights reserved

Konsulting +
Konsulting +
Logo
Twój koszyk